WORKSHOP 1 MILENA JANČURIĆ, flauta/GUSTAVO D’AMICO, saksofon/ EHUD ETTUN, kontrabas Subota, 12. novembar 2016. KCNS, Klub „Tribina mladih“, od 10,30 – 12,30

Ime i prezime:

Adresa stanovanja:

Zanimanje:

Zaposlen/a sam u:

Student/kinja:

Učenik/ca:

Muzičko obrazovanje sam sticala/sticao:

Kod profesora:

Aktivan/na muzičar/ka:

Moj instrument:

Nastupam u:

Dodatno muzičko obrazovanje sam sticao/la (navedi koje ):

Već sam pohađao/la radionice:

Razlozi za pohađanje Radionice:

Kontakt telefon:

MORAM DA VAS PITAM: