N O V O S A D S K I...J A Z Z...F E S T I V A L
2 0 0 5
N O V I...S A D...J A Z Z...F E S T I V A L
2 3 - 2 6....n o v e m b a r...2 0 0 5. ... S R P S K O... N A R O D N O... P O Z O R I Š T E...-...N O V I...S A D
.
Kulturni centar Novog Sada

sreda, 23. novembar 2005.
SRPSKO NARODNO POZORIŠTE - VELIKA SALA
D U O...A G N E S...H E G I N G E R...-...G E O R G...B R E I N S C H M I D
AGNES HEGINGER - GEORG BREINSCHMID
Agnes Heginger - vokal
Georg Breinschmid - kontrabas

AGNES HEGINGER - GEORG BREINSCHMID

U retkoj (duo) kombinaciji glasnih žica i kontrabasa kontrabasista Georg Brajnšmid i pevačica Agnes Heginger oživljavaju, pretaču u zvuk sopstvene kompozicije, pop-songove, maštovite tekstove i još mnogo toga. Brajnšmid, bivši bečki filharmoničar i nosilac Hans Kolerove (Hans Koller) nagrade nije samo u Austriji poznat i tražen kao izvanredno virtuozan i svojevoljno-kreativan basista, što potvrdjuju saradnja sa džez velikanima kao što su Arči Šep (Archie Shepp), Keni Viler (Kenny Wheeler) ili Čarli Mariano (Charlie Mariano) - da navedemo samo neka imena, kao i njegova uloga snažnog motora u Bečkom umetničkom orkestru (Vienna Art Orchestra). Agnes Heginger, zvezda u usponu ne samo na bečkom pevačkom i džez nebu, je izmedju ostalog postala poznata u BoA-Boa duetu sa gitaristom Klausom Vinerojterom (Klaus Wienerroither) po zanosnim parafrazama šlagera iz perioda izmedju dva rata. Njen simpatično nepuritanski solo-CD "Songs And Other Noises" koji varira između slobodne interpretacije i džeza kao i njeno učešće u ansamblu renesansne muzike "Mikado" svedoče o mnogostranosti mlade pevačice. Za Hegingerovu slobodna improvizacija i pop-song predstavljaju samo dva moguća ventila nesputane, istovremeno pametno kanalisane vokalne energije, posebno iz razloga što ona i u tehničkom smislu, glasom koji je siguran u intonaciji i sposoban za različite dinamičke nijanse, ima šta da ponudi. Osim toga, ova Bečlijka i kao autorka pesama dokazuje svoju veličinu. Brajnšmidov visoko virtuozni rad na basu u kome se kao u nekoj ritam grupi sastavljenoj od jednog čoveka ujedinjuju funkcije zadavača tempa, harmonijske osnove i interakcijskog partnera, i sveže-bezobrazi glas Hegingerove koji izvodjački oscilira izmedju različitih karaktera, rezultuju od prve do poslednje minute jakom virtuoznom muzičkom antikom, uzbudljivom silinom zvuka, raznobojnim humorom. U programu se nalaze izmedju ostalog i Brajšmidove neodoljive brze polke koje služe kao startna rampa za grandiozne spontane prerade serijskih krimića sa literarnom vrednošu (silovitih naslova kao što su "Umri, izdajniče", ili "Vrela blaga, hladne ubice" - u orig. "Stirb, Verräter" i "Heiße Schätze, kalte Killer"), u okviru kojih vokalna interpretatorka sa uživanjem štrpka reči skripturalne podloge, vitlajući pojedine u ariozno trešteće visine, da bi druge ponovo sa uživanjem sažvakala, ispljunula ili im na drugi način dozvolila da se raspršte na njenom inventivnom jeziku. Osim toga Hegingerova i Brajnšmid krajnje živahno insceniraju omotske verzije genijalnih pop-klasika kao što su Džoni Mičelov (Jony Mitchell) "Black Crow" ili sopstvene kompozicije Hegingerove u pop maniru. Agnes Heginger i Georg Brajnšmid u duo-formatu, koji garantuje duhovitu emocionalnu direktnost, koja opet u svojom zadovoljnoj spontanosti stoji iza sebe same, govori kroz sebe samu. Hegingerova i Brajnšmid: mladi talenti koji vrcaju od ideja.

 

Agnes Heginger

Agnes Heginger
vokal

Rođena 1973 u Klagenfurtu (Klagenfurt) / Kernten (Kärnten). Nakon klasičnog pevačkog obrazovanja na Konzervatorijumu u Beču krenula je novim stazama upisavši studije džeza na Umetničkom univerzitetu u Gracu (Graz). Hegingerova raspolaže širokim spektrom muzikalnih i muzičko-dramaturških izražajnih mogućnosti i interesovanja. Od početka je aktivna u najrazličitijim muzičkim oblastima (stara muzika - srednji vek i renesansa, savremena muzika, džez, slobodno improvizovana muzika, apsolutno zbrkane stvari kojima ni sama ne ume da navede ime), a namerava da i u budućnosti nastavi tako da radi.
Trenutno radi na Univerzitetu umetnosti u Berlinu kao docent na određeno vreme. Saradnja sa ansamblom Mikado (Mikado), Viena art orkestrom, Janus-ansamblom (Janus Ensemble), Dejvidom Fridmenom (David Friedman) i mnogim drugima.
"Mislim da spadam u tragače i da ću to možda doživotno biti. Mnogostranost i šarenilo za mene ni u kom slučaju ne znače manjak usmerenja, već pred mojim unutrašnjim okom crtaju put koji se stalno nastavlja. Promišljeno biram svoje muzičke partnere i zajedno sa njima istražujem svoja upravo aktuelna unutrašnja interesovanja preko izražajnih mogućnosti". (Agnes Heginger)

 

Georg Breinschmid

Georg Breinschmid
kontrabas

Rođen je 1973. u Amštetenu (Amstetten, Donja Austrija). Studije kontrabasa na Bečkoj Muzičkoj akademiji, 1994-96. Angažman u donjoaustrijskom Orkestru tonskih umetnika (Tonkünstlerorchester), 1996-98 angažman pri Bečkim filharmoničarima. Od 1999. aktivan uglavnom kao džez-muzičar, nastupi / snimci / turneje sa Viena art orkestrom (Vienna Art Orchestra), Klausom Dikbauerom (Klaus Dickbauer), Tomasom Ganšom (Thomas Gansch), Cipflom Vajnrihom (Zipflo Weinrich), Pagom Libreom (Pago Libre), Volfgangom Mutšpilom (Wolfgang Muthspiel), grupom Trajolodži (Triology), Arči Šepom, Kenijem Vilerom, Kenijem Volesenom (Kenny Wollesen), Čarlijem Marianom i mnogim drugima.

 
K U L T U R N I...C E N T A R...N O V O G...S A D A
N O V O S A D S K I...J A Z Z...F E S T I V A L..2005