HGM JAZZ ORCHESTRA ZAGREB
 
subota, 18. novembar 2006.
HGM Jazz Orchestra

dirigent:
Siegfried Feigl
HGM Jazz Orchestra Zagreb

Dirigent : Siegfried Feigl

Antonio Geček, truba
Zvonimir Bajević, truba
Andreas Marinelli, saksofon
Damir Horvat, saksofon
Tomislav Koprivčević, trombon
Davor Dedić, klavir
Luka Žužić, trombon
Tomaž Gajšt, truba
Miron Hauser, trombon
Goran Rukavina, bas
Elvis Penava, gitara
Branko Sterpin, truba
Bruno Domiter, bubnjevi
Dejan Kus, saksofon
Vid Žgajner, trombon
Ivan Ivanov, saksofon
Bojan Vukelić, saksofon
Mario Hubert Stuhlhofer, truba


Dubravka Dujmović Kušan
Ljiljana Lermann Skomina

 

HGM JAZZ ORCHESTRA ZAGREB, koji deluje pod okriljem Hrvatske glazbene mladeži, okuplja najmlađi naraštaj hrvatskih jazz muzičara. Nastao je zahvaljujući sistematskom radu na Letnjoj jazz školi Međunarodnog kulturnog centra Hrvatske glazbene mladeži u Grožnjanu koju vodi Boško Petrović. Pod vođstvom Sigija Feigla, voditelja big band radionice, pomognut Gradskim uredom za kulturu Grada Zagreba i Ministarstvom kulture RH, Orkestar deluje s ciljem afirmacije nadarenih muzičara, sticanja iskustva, kontinuirana rada, te promocija i približavanja jazz muzike mladoj publici. Osim u Grožnjanu, gde je i osnovan 2002., u okolnim mestima tokom trajanja Letnje jazz škole, te u raznim hrvatskim gradovima, Orkestar je nastupao u Sloveniji, Austriji, Belgiji, Italiji, Indoneziji, Švedskoj i SAD.
Do sada su kao pedagozi i gosti s HGM jazz orkestrom Zagreb radili i nastupili slavni hrvatski i svetski muzičari: Boško Petrović, Damir Dičić, Matija Dedić, Neven Frangeš, Bobby Shew, Peter Herbolzheimer, Dick Oats, John Thomas, Herman Brauer, Randy Brecker, Gustavo Bergalli, Victor Villena, Kristina Oberžan, Barbara Dennerlein, Eric van Lier, Fritz Pauer, Bob Mintzer i Yellowjackets, Karlheinz Miklin, Earl Gardner, John Riley, Michael Phillip Mossman, Miljenko Prohaska, Don Menza, Man Soundi drugi.
Orkestar je do sada svirao dela najpoznatih kompozitora i aranžera bigbandaškog jazza, ali i drugih stilova: Dukea Ellingtona, Astora Piazzolle, Petera Herbolzheimera, Thada Jonesa, Counta Basiea, Stana Kentona, Buddyja Richa, Billa Holmana, Tita Puentea, Boba Mintzera, Abdullaha Ibrahima i Pata Methenyja. Posebno je značajan bio projekt, ostvaren u saradnji s Hrvatskim društvom skladatelja, na kojem su izvodili dela hrvatskih autora nastala od 1940. do danas.
Zahvaljujući umetničkom voditelju i stalnom dirigentu Feiglu, članovi Orkestra uz nastupe sa svetskim jazz zvezdama prisustvuju njihovim radionicama i seminarima koji su otvoreni i za druge mlade muzičare. Deo je to aktivnosti što ih kroz delatnost Orkestra organizuje Hrvatska glazbena mladež, a posebno su značajne zbog nedostaka jazz odeljenja pri srednjim muzičkim školama i Muzičkoj akademiji. Zato danas o HGM jazz orkestru Zagreb možemo govoriti kao o instituciji koja u nedostatku jazz škole okuplja i obrazuje novi naraštaj hrvatskih jazz muzičara koje podstiče na visoko umetničko obrazovanje, ali i mlade publike. Zahvaljujući tome, kao i uspešnom koncertnom delovanju HGM jazz orkestra Zagreb pokrenuta je inicijativa za formiranjem Svetskog jazz orkestra Glazbene mladeži sa sedištem u Zagrebu i Grožnjanu. ( Davor Hrvoj )

 


Siegfried Feigl
dirigent i saksofonista

 

Sigi Feigl - Završio je studije iz izvođenja na saksofonu na Muzičkom univerzitetu u Gracu 1990. godine. Među njegovim profesorima bili su i Karheinz Miklin i Carl Drewo. Radio je nekoliko godina sa vodećim muzičkim i scenskim orkestrima u Gracu i Beču. Vodio je Big Band Süd (finalista na 1. austrijskom takmičenju Big Bandova) i izdao dva CD-a sa svojim bendom. Pokrenuo je i bio umetniki voća Jazz Big Banda grada Graca koji je osnovan 1999. godine. Ovaj orkestar krase neki od najboljih instrumentalista Austrije kao iternacionalni gosit. Neki od njih su i: Bob Brookmeyer, Peter Erskine, Art Farmer, Bob Mintzer, Bosko Petrovic, John Hollenbeck, Jean 'Toots' Thielemans, John Riley, Dick Oatts, Mike Abene, itd. Predaje na Institutu za jazz u Gracu.

 
K U L T U R N I...C E N T A R...N O V O G...S A D A
 
N O V O S A D S K I...J A Z Z...F E S T I V A L..2006