..2001

KO JE KO NA FESTIVALU / WHO IS WHO ON THE FESTIVAL

NOVI SAD OLD GOLD JAZZ FESTIVAL
2 0 0 1

Producent Festivala / Festival Producer
KULTURNI CENTAR NOVOG SADA / CULTURAL CENTER OF NOVI SAD
 

Direktor  Festivala / Festival Director
mr Mirjana Markovinović

Urednik programa i  izvršni producent / Program Editor & Executive Producer
Vesna Kaćanski

Savet Festivala / Festival Board
Robert Kolar, Mirjana Markovinović, Dragan Srećkov,Vesna  Kaćanski, Uroš Šećerov, Aleksandar Kravić, Aleksandar Dujin, Velimir Cvejanov, Vitomir Simurdić

Total dizajn / Total Design
Branislav Radošević

Scenografija / Scenography
RTV Novi Sad

Urednik izdanja / Edition Editor
Nedeljko Mamula

Marketing
Mirsad Avdić, Vesna Kaćanski

Public Relations
Nada Selaković, Tatjana Novčić

PRESS
Tatjana Novčić, Sibina Rukavina, Snežana Miletić, Ira Stupar

Bilten / Bulletin
Nedeljko Mamula, urednik / editor
Snežana Miletić, Aleksandar Ljiljak, novinari / journalists
Branislav Stojanović, fotograf / photographer

Dokumetacioni centar / Documentation Center
Aleksandar Plačkov, fotograf / photographer
RTS-TV Novi Sad

Web Site Provider
 

Web Site
Raša Doderović, Vesna Kaćanski, Nedeljko Mamula

Web site Design
SerklDesign
 

Koordinator pratećih programa / Coordinator of the Following Programs
Simon Grabovac, Nedeljko Mamula

Tehničko vođstvo / Technical Leadership
KULTURNI CENTAR NOVOG SADA - Vasa Timotijević
OZVUČENJA KIT - Branislav Topalski
RADIO-TELEVIZIJA NOVI SAD
Producenti: Lajoš Pongo, Slobodan Misailović
Ton majstor: Jan šaš, Mirko Kovač, Kornel Tot

Pomoćnik direktora za organizaciju / Organization Assistant Director
Vasa Timotijević

Organizacija i realizacija  programa / Organization and Realization of the Program
Studio M -  Sibina Rukavina, Milja Petrović
SNP, Trema - Ivana Gajić 
Pozorište mladih, Scena - Saša Eremić
Kulturni centar Novog Sada - Zoran Dokić 

Postavka izložbi / Exhibition Setting
Zvonko Boras

Klavirštimer / Piano Tuner
Miša Blažević

Protokol / Protocol
Mirsad Avdić
Ira Stupar

Prevodioci / Translators
Nada Selaković - italijanski / Italian, Lidija Kapičić - engleski / English,
Ivana Utornik - francuski / French, Ira Stupar - engleski / English,
Pavel Gatajancu - rumunski / Rumanian

Pravno-ekonomski poslovi / Operational & Professional Services
for Legal & Business Activities
Snežana Komar
Zorica Mijić
Vukica Lončar
Vukosava Puača 

Koordinator transfera / Transfer Coordinator
Mita Jocanović
 


sve informacije

e-mail:
[email protected]

 

000021 24-584
000021 27-852
000021 22-736
000021 28-972
021 28-972
K C N S Novi Sad Katolička porta 5
J u g o s l a v i j a

informations

e-mail:
[email protected]

.
+381 21 24584
+381 21 27852
+381 21 22736
+381 21 28972
021 28-972
C C N S Novi Sad
Katolička porta 5
Y u g o s l a v i a

2001
nazad