Producent

Kulturni centar Novog Sada

*

Direktor i glavni i odgovorni urednik

Bojan Panaotović

*

Pomoćnica direktora

Sunčica Marković

*

Urednica

Mina Kočić

*

Izvršne producentkinje

Miljana Kozarov, Mina Kočić

*

Saradnici

Nenad Savin, Srđan Stanković, Pavle Lavrek, Dražen Papić, Lara Grginčević

*

Selektor festivala

Vitomir Simurdić

*

Vizuelni identitet Festivala

Ksenija Čobanović

*

3D animacija i modelovanje

Aleksandar Jovanić, Teodora Rudić

*

PR Festivala

Jelena Galetin-Žakić

*

Marketing

Mirsad Avdić

*

Voditelj programa Festivala i stage manager u Srpskom narodnom pozorištu

Vitomir Simurdić

*

Protokol

Milica Momić, Aleksandra Stošić

*

Asistent stage managera

Nenad Kojić

*

Urednik programske knjižice

Vitomir Simurdić

Grafičko uređenje i dizajn programske knjižice

Ksenija Čobanović

*

Lektura i korektura

Mirjana Gradinovački

*

Prelom

Vladimir Vatić

*

Prevodilački poslovi

Lidija Kapičić

*

Prijem gostiju/hosting

Zorica Galetin, Milena Graovac, Marijana Jelisavčić, Milica Sofinkić

*

Web-master

Zlata Milošević

*

Službeni fotograf festivala

Aleksandar Plačkov

*

Ozvučenje

AUDIO KONSTRUKTOR

*

Ton majstor

Dipl. ing. Sreten Kovačević

*

Rasveta i binska oprema

AUDIO KONSTRUKTOR

*

Koordinator tehničke realizacije

Zoran Dokić

*

Pravni poslovi

Snežana Komar, Milan Martinović, Nenad Cvetković

*

Tehnički sekretari

Sinina Rukavina, Zoran Mišić

*
Finansijsko-računovodstveni poslovi

Slavica Ivković, Aleksandra Spasojević, Violeta Petrović, Vukosava Lončar, Aleksandra Burka