Producent

Kulturni centar Novog Sada

*

Direktor i Glavni i odgovorni urednik

Bojan Panaotović

*

Pomoćnica direktora

Sunčica Marković

*

Uređivanje, koncepcija i izvršna produkcija

Vesna Kaćanski

*

Savet Festivala

Adam Klemm, Vitomir Simurdić, Aleksandar Dujin, Fedor Ruškuc,

Aleksandar Kravić, Uroš Šećerov, Uwe Plath, Vesna Kaćanski

Programski saradnici

Milena Jančurić

Vuk Radulović, rukovodilac sektora za podršku programu Fondacije Novi Sad 2021

Vladica Conić, menadžer projekata Fondacije „Novi Sad 20 21“

Programsko – organizacioni saradnici

Milena Jančurić,

Mina Sprečaković, Brana Lovre

Vizuelni identitet Festivala

Ksenija Čobanović

*

PR Festivala

Zoran Dejanović

Odnosi sa javnošću Kulturnog centra Novog Sada

Miljana Aćimić Kozarov, Maja Kovačević

Sibina Rukavina, sekretar programa KCNS

*

Marketing

Mirsad Avdić, Milan Vračar, Vesna Kaćanski

*

Voditelj programa Festivala i stage manager u Srpskom narodnom pozorištu

Vitomir Simurdić

Saradnici

Goran Grahovac, Pavle Lavrek

Voditelj porgrama u KS „Svilara“

Zoran Dejanović

Stage manager u „Svilari“

Strahinja Đorđević

*

Urednik programske knjižice

Nedeljko Mamula

Saradnica

Danica Bićanić

Lektura i korektura

Nevena Šolak

*

Tehnički urednik / Desk top

Vladimir Vatić

*

Prijem gostiju

Dragana Miljković

Hosting tim

Jelena Imerovski, Jelena Benišek, Milica Kostović,

Biljana Kukić, Sara Dimirtić, Marija Petrović

*

WEB master

Zlata Milošević

Saradnica WEB master-a

Danica Bićanić

*

Prevodilački poslovi

Vintage School

Lidija Kapičić

*

Službeni fotograf Festivala

Aleksandar Plačkov

Fotografkinja KCNS

Milica Stojanac

*

NOVOSADSKI JAZZ FESTIVAL 2017.

Dokumentarni film o Festivalu

Scenario i režija, montaža: Filip Markovinović

Snimatelji: Srđan Đurović

Video zapisi:

Snimatelj KCNS: Slavko Pavlović

*

Organizacija / realizacija

Mirjana Gradinovački, Velimir Cveanov, Strahinja Đorđević

Vasa Timotijević

Volonteri

Tanja Štavicki, Lena Tubić

*

TEHNIČKO VODSTVO

Dipl. Ing. Arpad Osnović

*

PA System – Srpsko narodno pozorište

AUDIO KONSTRUKTOR

Ton majstor: Dipl. Ing. Sreten Kovačević

*

Rasveta i binska oprema

AUDIO KONSTRUKTOR

*

PA System – KS „Svilara“

RTV VOJVODINE

*

Koordinator tehničke realizacije KCNS

Zoran Dokić

*

Free Hands

Milutin Janković, Nikola Mišić, Vuk Vukosav

*

Obezbeđenje

Srpsko narodno pozorište

INTER SECTEAM

*

Pravni poslovi i javne nabavke

Snežana Komar, Milan Martinović

Administrativni poslovi Jazz maratzona – menadžer projekta , SNP

Senka Petrović

*

Finansijski poslovi

Slavica Ivković, Vukica Lončar, Dušan Kordić, Violeta Petrović

Finansijsko računovodstveni analitičar za međunarodne projekte

Aleksandra Spasojević

*

Vozni park

KIKI021

*

Ostali saradnici

Zoran Mišic, Miron Džunja, Aleksandar Tričković

Mira Bjelopetrović, Miroslav Obradović, Branislav Jovanović