El sistema je program muzičkog obrazovanja koji je osmišljen i sprovodi se u Venecueli već 43 godine, a s vremenom je proširen na 60 zemalja širom sveta. El Sistema je jedinstveni kulturni, obrazovni i socijalni program koji ima za cilj društvenu angažovanost, kao i razvoj muzičkih, ličnih i socijalnih veština dece i mladih kroz inovativni pristup muzičkom obrazovanju. Metodologija je zasnovana na radosti grupnog muziciranja u okviru orkestara i horova, kako bi se svakom detetu omogućilo da bude shvaćeno i prihvaćeno unutar i izvan svoje zajednice. Neverovatan uspeh El Sistema poslednje dve decenije biva prepoznat i na globalnom nivou, inspirišući stotine sličnih programa koji trenutno rade sa oko četiri miliona dece širom sveta. U Srbiji ovaj program od 2014. godine sprovodi udruženje Music Art Project u saradnji sa partnerima, a podržan je od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Muzičke radionice programa El Sistema organizuju se u okviru saradnje Kulturnog centra Novog Sada, udruženja Music Art Project i Centra za socijalni rad grada Novog Sada, čiji štićenici i đaci su polaznici ovih radionica koje vode Maja Haim i Goran Milošev.

 

Maja Haim je pijanista i muzički pedagog u okviru El Sistema programa, kao i profesor klavira u Osnovnoj muzičkoj školi „Josip Slavenski“ u Novom Sadu. U svojoj dosadašnjoj karijeri osvojila je preko trideset nagrada na domaćim i svetskim pijanističkim konkursima. Laureat je AP Vojvodine za izuzetne rezultate u oblasti umetnosti (2004). Kao predavač El Sistema radionice u Novom Sadu radi od samog početka. Aktivan je član kamernog dua Sunrise, a bavi se i stvaranjem autorske muzike za brendove Cafe del Mar music, M Sol Records, Dolce&Gabbana

 

Goran Milošev rođen je u Novom Sadu 1988. godine. Za muziku je počeo da se interesuje još od najranijeg detinjstva, te svoje školovanje u najvećoj meri usmerava ka tom polju. Nakon završene Srednje muzičke škole „Isidor Bajić” upisuje Etnomuzikologiju na Akademiju umetnosti u Novom Sadu, na kojoj 2014. godine brani master rad. Doktorske studije upisuje 2017. godine na istom odseku. Tokom karijere je bio izvođač, a u najvećoj meri se okrenuo pedagoškom radu. Radio je u brojnim kulturno-umetničkim društvima, muzičkim školama, a od 2017. godine, preko projekta El Sistema i Kulturnog centra Novog Sada radi u dnevnom boravku Centra za socijalni rad kao nastavnik pevanja.