ČETVRTAK, 8. NOVEMBAR

Centar za socijalni rad, Novi Sad, Zmaj Ognjena Vuka 13 – 17, 12,00 sati

RADIONICA – EL SISTEMA

Voditelji radionice: Maja Vukobrat i Goran Milošev

El sistema program muzičkog obrazovanja je osmišljen i sprovodi se u Venecueli već 43 godine, a vremenom je proširen na 60 zemalja širom sveta. Cilj radionice je da marginalizovana deca budu podržana i da im se omogući da u budućnosti budu lideri koji će kasnije motivisati druge, bez obzira da li će biti profesionalni muzičari ili će se baviti nekom drugom delatnošću. El Sistema obuhvata četiri miliona dece i mladih širom sveta. Zbog svoje dugotrajnosti i efikasnosti, program je od strane UNESCO-a proglašen za najuspešniji socijalno inkluzivni program u svetu.

Program El Sistema podstiče kreativne, intelektualne i emocinalne kapacitete neophodne za usvajanje znanja i pruža aktivnu podršku učesnicima u ovom projektu.

U Srbiji, program od 2014. godine sprovodi udruženje Music Art Project u saradnji sa partnerima, a podržan je od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nacionalne komisije za UNESCO, Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) i Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva – SIPRU.

Muzičke radionice programa El Sistema organizuju se u okviru saradnje Kulturnog centra Novog Sada, udruženja Music Art Project i Centra za socijalni rad grada Novog Sada, čiji štićenici i đaci su polaznici ovih radionica.

 

MAJA VUKOBRAT

Maja Vukobrat je pijanista i muzički pedagog u okviru El Sistema programa, kao i profesor klavira u osnovnoj Muzičkoj školi “Josip Slavenski“ u Novom Sadu. U svojoj dosadašnjoj karijeri, osvojila je preko 30 nagrada na domaćim i svetskim pijanističkim konkursima. Laureat je AP Vojvodine za izuzetne rezultate u oblasti umetnosti (2004). Kao predavač El Sistema radionice u Novom Sadu radi od samog njenog početka. Aktivan je član kamernog dua “Sunrise“, a bavi se i stvaranjem autorske muzike za brendove Cafe del Mar music, M Sol Records, Dolce&Gabbana

 

GORAN MILOŠEV

Rođen je u Novom Sadu 1988. godine. Za muziku je počeo da se interesuje još od najranijeg detinjstva, te svoje školovanje u najvećoj meri usmerava ka tom polju. Nakon završene srednje Muzičke škole „Isidor Bajić“, upisuje etnomuzikologiju na Akademiji umetnosti, na kojoj 2014. godine brani master rad. Doktorske studije upisuje 2017. godine, takođe na etnomuzikologiji na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Tokom karijere se bavio izvođaštvom, a u najvećoj meri se okrenuo ka pedagoškom radu. Radio je u brojnim kulturno-umetničkim društvima, muzičkim školama, a od 2017. godine, preko projekta El Sistema i Kulturnog centra Novog Sada, radi u dnevnom boravku centra za socijalni rad kao nastavnik pevanja.