NOVOSADSKI OLD GOLD  JAZZ FESTIVAL 
23 - 26. novembra 2001.


Kulturni centar Novog Sadanaslovna strana            

program 23.11.

o učesnicima                

uvod u Festival             

jazz meeting                 

jam session                   

izložbe                          

workshop                      

film - jazz antologije     

foto album                    

kritike i komentari        

programski savet          

ko je ko...                      

održavanje Festivala     omogućili su                 
 

               Festival 1999. 

               Festival 2000. 


KONTAKT                      

P R E S S                   


                      Novi Sad 

                         linkovi 

 

P R O G R A M
prvi dan
petak 
23.11.2001.
četvrtak 22.11. subota 24.11.nedelja 25.11.ponedeljak 26.11.

10:00 - 24:00 h
Galerija KCNS

i z l o ž b a  fotografija
                     DOKUMENTI
autor: Aleksandar PLAČKOV 

10:00 - 24:00 h
Art klub

i z l o ž b a  fotografija
                     DOKUMENTI
autor: Aleksandar PLAČKOV

12:00 h
Studio M
hol

i z l o ž b a  plakata
                     POLJSKI JAZZ PLAKAT
izbor iz fonda G a l e r i j e  p o s t e r a  iz Varšave, Poljska
 • izložbu otvara dr Duško Radosavljević,  
  potpredsenik Izvršnog veća Skupštine AP Vojvodine

16:00 - 18:00 h
Art klub

w o r k s h o p
voditelj: Mihajlo Miša BLAM  ( k o n t r a b a s )

18:00 h
Studio M
hol

i z l o ž b a  fotografija
                     MI, NOVOSAĐANI I JAZZ
autor: Laslo DORMAN
 • izložbu otvara Robert Kolar,  
  ministar za kulturu Skupštine grada Novog Sada

20:00 h
Studio M
velika sala

S V E Č A N O  O T V A R A N J E
NOVOSADSKOG  OLD GOLD JAZZ FESTIVALA
 • festival otvara: Nenad Čanak, 
  predsednik Skupštine AP Vojvodine. 
 • pozdravna reč u ime umetnika: 
  Josip  Lorbek, pijanista, kompozitor i aranžer

k o n c e r t 
ALEKSANDAR DUJIN QUINTET

      Jugoslavija 
 • Aleksandar DUJIN  klavir 
 • Robert PONGO bubnjevi 
 • Ištvan MAĐARIĆ bas 
 • Gabor BUNFORD saksofon 
 • Uroš ŠEĆEROV udaraljke 

SUSAN WEINERT BAND
      Nemačka (u saradnji sa Goethe Institutom i
                    Paktom za stabilnost Jugoistočne Evrope)
 • Susan WEINERT gitara 
 • Martin WEINERT bas 
 • Hardy FISCHÖTTER bubnjevi 

pauza

JAZZ SENSE
      Jugoslavija 
 • Ivan ALEKSIJEVIĆ klavir 
 • Petar RADMILOVIĆ bubnjevi 
 • Branko MARKOVIĆ bas 
 • Ljubiša PAUNIĆ saksofon 
 • Vladimir KRNETIĆ truba 

STEFANO TROTA TRIO
      Italija      (u saradnji sa Comune di Modene)

 • Stefano TROTA gitara 
 • Luigi MOSSO bas 
 • Gianpaolo GARELLI bubnjevi  

23:30 h
kafe Scena
Pozorište mladih


2
k
k o n c e r t

HAVANA JAM
     Mađarska

 • Igor MOLNAR bas gitara  
 • Tomy BERDIS bubnjevi 
 • Ištvan BERGER udaraljke 
 • Gabor ČELIK klavijature 
 • Kalman MOLNAR saksofon 

22:00 h
klub Trema
Srpsko narodno pozorište
j a z z  a n t o l o g i j a 

PROJEKCIJA DOKUMENTARNIH FILMOVA

NEWPORT JAZZ FESTIVAL (1960-1961)


24:00 h
klub Trema
Srpsko narodno pozorište
j a m  s e s s i o n
                         HOUSE BAND

 • Aleksandar BAHUN  klavir 
 • Robert PONGO bubnjevi 
 • Ištvan MAĐARIĆ bas 

Cena ulaznica za koncerte: 120,00 dinara

p r o d u k c i j a

K  C  N  S

naslovna strana | program | o učesnicima | uvod u festival | jazz meeting | jam session | izložbe | workshop | film
foto album | kritike | festival 1999. | festival 2000.
 savet | ko je ko | održavanje festivala omogućili su | linkovi
P R E S S   |   KONTAKT

Copyright: Kulturni centar Novog Sada, 1999-2001.
s e r k l:design