NOVOSADSKI OLD GOLD  JAZZ FESTIVAL 
23 - 26. novembra 2001.


Kulturni centar Novog Sada

 

naslovna strana            

program 26/27.11.

o učesnicima                

uvod u Festival             

jazz meeting                 

jam session                   

izložbe                          

workshop                      

film - jazz antologije     

foto album                    

kritike i komentari        

programski savet          

ko je ko...                      

održavanje Festivala     omogućili su                 
 

               Festival 1999. 

               Festival 2000. 


KONTAKT                      

P R E S S                   


                      Novi Sad 

                         linkovi 

 

P R O G R A M
četvrti/
peti dan
ponedeljak/utorak
26/27.11.2001.
četvrtak 22.11. petak 23.11.subota 24.11.nedelja 25.11.

10:00 - 24:00 h
Galerija KCNS


10:00 - 24:00 h
Art klub

i z l o ž b a  fotografija
                     DOKUMENTI
autor: Aleksandar PLAČKOV

i z l o ž b a  fotografija
                     DOKUMENTI
autor: Aleksandar PLAČKOV

11:00 h
Art klub / jazz klub
 
 
 
 
 
 
 

 


j a z z  m e e t i n g

DUŠKO GOJKOVIĆ QUARTET
Nemačka, Slovenija, Jugoslavija
 • Duško Gojković truba 
 • Mihajlo Blam bas 
 • Ratko Divjak bubnjevi 
 • Ivan Aleksijević klavir 

ELVIS STANIĆ GROUP    Hrvatska
 • Elvis Stanić gitara 
 • Ivo Popeskić  klavir 
 • Marko Lazović bubnjevi 
 • Brane Gazdik udaraljke 
 • Primož Flajšman saksofon 

FRANÇOIS JEANNEAU TRIO    Francuska 
 • François Jeanneau saksofon, flauta 
 • Maurice Linley Marthe bas gitara, kontrabas, klavir 
 • Joe Quitzke bubnjevi 

The EHUD WOOD ASHERIE TRIO    SAD, Jugoslavija
 • Ehud Asherie klavir 
 • Predrag Perić bubnjevi 
 • Milan Pavković bas 

12:00 - 14:00 h
Galerija KCNS

w o r k s h o p
FRANÇOIS JEANNEAU TRIO    Francuska 
(u saradnji sa Francuskim kulturnim centrom)
 • François Jeanneau saksofon, flauta 
 • Maurice Linley Marthe bas gitara, kontrabas, klavir 
 • Joe Quitzke bubnjevi 

18:00 h
Art klub / jazz klub

j a z z  m e e t i n g 
JAZZ– PLANETARNI MUZIČKI  FENOMEN

JAZZ– STRATEGIJA PREŽIVLJAVANJA U ZEMLJAMA ISTOČNE EVROPE
govori: Virgil MIHAIU  Rumunija

17:00 - 24:00 h
Studio M
hol

i z l o ž b a  fotografija
                     MI, NOVOSAĐANI I JAZZ
autor: Laslo DORMAN


i z l o ž b a  plakata
                     POLJSKI JAZZ PLAKAT
izbor iz fonda G a l e r i j e  p o s t e r a  iz Varšave, Poljska

20:00 h
Studio M
velika sala

k o n c e r t 
ADAM KLEM QUARTET

      Jugoslavija, Austrija
 • Adam KLEM saksofon 
 • Wolfgang RAINER bubnjevi 
 • Milan SIMIN klavir 
 • Fedor RUŠKUC kontrabas 

JIMMY COBB QUARTET
      SAD, Jugoslavija (u saradnji sa Američkom ambasadom)
 • James COBB bubnjevi 
 • Rob BARGAD klavir 
 • Predrag REVIŠIN bas 
 • Stjepko GUT truba 

pauza

GROOVE MASTERS
      Jugoslavija
 • Vladimir SAMARDŽIĆ bas gitara 
 • Dejan MOMČILOVIĆ bubnjevi 
 • Branko KOPRIVICA gitara 
 • Aleksandar BANJAC klavijature 

YUPIKA
      Jugoslavija

 • Uroš ŠEĆEROV udaraljke 
 • Ivan ALEKSIJEVIĆ klavir 
 • Dušan IVANIŠEVIĆ bubnjevi 
 • Gabor BUNFORD saksofon 
 • Ištvan MAĐARIĆ bas 

24:00 h
klub Trema
Srpsko narodno pozorište

j a m  s e s s i o n
                         HOUSE BAND

 • Aleksandar BAHUN  klavir 
 • Robert PONGO bubnjevi 
 • Ištvan MAĐARIĆ bas 

četvrti/peti dan    utorak 27.11.2001.

10:00 - 24:00 h
Galerija KCNS


10:00 - 24:00 h
Art klub


11:00 h
Art klub / jazz klub
i z l o ž b a  fotografija
                     DOKUMENTI
autor: Aleksandar PLAČKOV

i z l o ž b a  fotografija
                     DOKUMENTI
autor: Aleksandar PLAČKOV 
j a z z  m e e t i n g


JIMMY COBB QUARTET    SAD, Jugoslavija
 • James Cobb bubnjevi 
 • Rob Bargad klavir 
 • Predrag Revišin bas 
 • Stjepko Gut truba 

 
organizator zadržava pravo izmene i dopune programa

Cena ulaznica za koncerte: 120,00 dinara

p r o d u k c i j a

K  C  N  S

naslovna strana | program | o učesnicima | uvod u festival | jazz meeting | jam session | izložbe | workshop | film
foto album | kritike | festival 1999. | festival 2000.
 savet | ko je ko | održavanje festivala omogućili su | linkovi
P R E S S   |   KONTAKT

Copyright: Kulturni centar Novog Sada, 1999-2001.
s e r k l:design