Popunjavanjem ovog formulara prijavljujem se za novinarsku akreditaciju za Novosadski Džez festival

Ime medijske kuće za koju se akreditujete:

Ime i prezime novinara:

Ekipa:

* Predstavnici radio stanica mogu akreditovati jednog novinara
** Predstavnici štampanih i web medija mogu akreditovati novinara i jednog fotografa
*** Predstavnici TV stanica mogu akreditovati novinara i do 2 člana ekipe (snimatelj i asistent)

Ime i prezime urednika/odgovornog lica u medijskoj kući za koju se akreditujete:

Adresa redakcije:

Broj telefona redakcije:

E-pošta novinara koji se akredituje:

Broj telefona novinara koji se akredituje:

Na koji način najavljujete/podržavate događaj za koji se akreditujete (najava, vest, intervju, recenzija...) i datum objave/emitovanja: