Glavni koncertni program - Srpsko narodno pozori�te, velika dvorana - od 18. do 20. novembra 2010.
Prate�i program � WORKSHOPS � RADIONICE, koncertne PROMOCIJE, IZLO�BA, PREDAVANJA, PROMOCIJA KNJIGE ...
  www.kcns.org.rs [email protected] Copyright: Kulturni centar Novog Sada 2010
f e s t i v a l
   
EUnet  >  >  >