Producent

Kulturni centar Novog Sada

*

v.d. Direktora i Glavni i odgovorni urednik

Bojan Panaotović

*

Pomoćnica direktora

Sunčica Marković

*

Savetnica direktora

Aleksandra Mandarić

*

Uređivanje, koncepcija i izvršna produkcija

Vesna Kaćanski

*

Savet Festivala

Adam Klemm, Vitomir Simurdić, Aleksandar Dujin, Fedor Ruškuc,

Aleksandar Kravić, Uroš Šećerov, Uwe Plath, Vesna Kaćanski

*

Programski saradnici

Vitomir Simurdić, moderator programa Sećanje na Josipa Lorbeka

Saradnik: Tanja Ostojić

Nedeljko Mamula, moderator promocije knjige Tibora Nađa

Branislava Lovre, prezenter radionice Centra za socijalni rad i Kulturnog centra Novog Sada – El Sistema

*

Vizuelni identitet Festivala

Ksenija Čobanović

*

PR Festivala

Zoran Dejanović

Odnosi sa javnošću Kulturnog centra Novog Sada

Dušan Vuković, Miljana Aćimić

Sibina Rukavina, sekretar programa KCNS

*

Marketing

Mirsad Avdić, Vesna Kaćanski, Dušan Vuković, Miljana Aćimić

*

Voditelj programa Festivala i stage manager

Vitomir Simurdić

Goran Grahovac, Pavle Lavrek

*

Urednik programske knjižice

Nedeljko Mamula

Saradnici

Danica Bićanić, Sanja Vuletić

*

Lektura i korektura

Đorđo Sladoje, Alen Bešić

*

Tehnički urednik / Desk top

Vladimir Vatić

*

Prijem gostiju

Dragana Miljković

*

WEB master

Zlata Milošević

Saradnik WEB master-a

Nataša Topolac, Danica Bićanić

*

Prevodilački poslovi

Lidija Kapičić

*

Službeni fotograf

Aleksandar Plačkov, Milica Stojanac

*

NOVOSADSKI JAZZ FESTIVAL 2014.

Dokumentarni film o Festivalu

Scenario i režija, montaža: Filip Markovinović

Snimatelji: Srđan Đurović

Snimatelj KCNS: Slavko Pavlović

*

Organizacija

Zoran Dokić

Vasa Timotijević

*

Oraganizacioni saradnici

Boris Hložan, Milena Jančurić, Tea Milošev, Nataša Topolac

*

TEHNIČKO VODSTVO

Ing. Arpad Osnović

*

PA System

AUDIO KONSTRUKTOR

Ton majstor: Ing. Sreten Kovačević

*

Rasveta i binska oprema

AUDIO KONSTRUKTOR

*

Free Hands

Marko Jakovljev, Vladimir Rašković

*

Obezbeđenje

Srpsko narodno pozorište

INTER SECTEAM

*

Pravni poslovi

Snežana Komar, Milan Martinović

*

Finansijski poslovi

Aleksandra Spasojevič, Vukica Lončar, Vuka Puača, Dušan Kordić

*

Vozni park

KIKI021

Branislav Jovanović

*

Ostali saradnici

Zoran Mišic, Petar Knežević, Mira Bjelopetrović, Miroslav Obradović