Producent

Kulturni centar Novog Sada

*

Direktor i Glavni i odgovorni urednik

Bojan Panaotović

*

Pomoćnica direktora

Sunčica Marković

*

Uređivanje, koncepcija i izvršna produkcija

Vesna Kaćanski

*

Savet Festivala

Adam Klemm • Vitomir Simurdić • Aleksandar Dujin • Fedor Ruškuc,

Aleksandar Kravić • Uroš Šećerov • Uwe Plath • Vesna Kaćanski

Programski saradnici

Brana Lovre • Dalibor Štatkić • Sead Lorbek

*

Vizuelni identitet Festivala

Ksenija Čobanović

*

PR Festivala

Zoran Dejanović

Odnosi sa javnošću Kulturnog centra Novog Sada

Dušan Vuković • Miljana Aćimić-Kozarov

Sibina Rukavina, sekretar programa KCNS

*

Marketing

Mirsad Avdić • Vesna Kaćanski • Dušan Vuković • Miljana Aćimić

*

Voditelj programa Festivala i stage manager

Vitomir Simurdić

Saradnici

Goran Grahovac • Pavle Lavrek

*

Urednik programske knjižice

Nedeljko Mamula

Saradnici

Danica Bićanić • Sanja Vuletić

*

Lektura i korektura

Đorđo Sladoje • Alen Bešić

*

Tehnički urednik / Desk top

Vladimir Vatić

*

Prijem gostiju

Ana Lakčević

Hosting tim

Tamara Šćepanović • Jelena Imerovski • Sara Dimitrić • Aleksandra Ristić

*

WEB master

Zlata Milošević

Saradnice WEB master-a

Nataša Topolac • Danica Bićanić

*

Prevodilački poslovi

Lidija Kapičić

*

Službeni fotograf

Aleksandar Plačkov

Fotografkinja KCNS

 Milica Stojanac

*

NOVOSADSKI JAZZ FESTIVAL 2014.

Dokumentarni film o Festivalu

Scenario i režija, montaža: Filip Markovinović

Snimatelji: Srđan Đurović

*

Video zapisi:

Snimatelj KCNS: Slavko Pavlović

*

Organizacija

Zoran Dokić • Nataša Topolac • Vasa Timotijević • Dalibor Štatkić

*

Volonteri

Vivien Kurtović • Dragana Soldat

*

TEHNIČKO VODSTVO

Ing. Arpad Osnović

*

PA System

AUDIO KONSTRUKTOR

Ton majstor: Ing. Sreten Kovačević

*

Rasveta i binska oprema

AUDIO KONSTRUKTOR

*

Free Hands

Marko Jakovljev • Vladimir Rašković

*

Obezbeđenje

Srpsko narodno pozorište

INTER SECTEAM

*

Pravni poslovi i javne nabavke

Snežana Komar • Milan Martinović

*

Finansijski poslovi

Aleksandra Spasojevič • Vukica Lončar • Vuka Puača • Dušan Kordić

*

Vozni park

KIKI021

KCNS

Branislav Jovanović

*

Ostali saradnici

Zoran Mišic • Nenad Milosavljević • Milja Petrović • Tijana Aćimović • Violeta Petrović • Mira Bjelopetrović • Miroslav Obradović • Aleksandar Tričković • Nina Latinović • Marija Cigljarev