od 8. do 14. novembra 2012.

od 15. do 17. novembra 2012.
U SUSRET JAZZ FESTIVALU
PRATEĆI PROGRAMI
Ulaz na sve programe je slobodan!.
..četvrtak, 8. novembar 2012...
 
ANIMACIJA: BATERIA SAMBANSA
KONCERT: MAJAMISTY TRIO
..petak, 9. novembar 2012...
 
ANIMACIJA: BATERIA SAMBANSA
..nedelja, 11. novembar 2012...
 
KONCERT: SETHSTAT
..četvrtak, 15. novembar 2012...
 
MASTERCLASS/WORKSHOP: GLAS I TELO
JAM SESSION
 
 
MEĐUFESTIVALSKA SARADNJA
ALEKSANDAR DUJIN ORCHESTRA - MY JAZZWAY
21. međunarodni festival jazz glazbe "Jazz time 2012", Rijeka
.subota, 17. novembar 2012...
 
JAM SESSION
K u l t u r n i...c e n t a r...N o v o g...S a d a
N O V O S A D S K I...J A Z Z...F E S T I V A L...2 0 1 2.