Autor

Milen Alempijević (Čačak)

O knjizi govore

Igor Toholj i Milen Alempijević (autor)

alempijevic-naslovna-1

Kada se kaže džez na filmu, uobičajeno se asocijacije stvaraju oko filmskih ostvarenja koje su tematski okrenute biografijama postojećih ili fiktivnih džez muzičara, ili onih u kojima je džezu poverena delikatna uloga filmske muzike. Međutim, namera studije Dan kada je nestao Majls Evans: Džez i filmska naracija je da u igranim filmovima koji se ne mogu svrstati u neku od pomenutih kategorija otkrije ponekad neveliko, ali značajno prisustvo džeza. Reč je o džezu koji nije u prvom planu, koji ne mora da ima odlučujući uticaj na tok i razvoj filmske priče, ali je uvek značajan mikronarativ u njenoj strukturi, dragocen detalj koji nekoj od scena daje osoben fon ili sugeriše važnu karakternu crtu junaka. Studija Dan kada je nestao Majls Evans: Džez i filmska naracija donosi odabrane primere u rasponu od pedeset godina kao svedočanstvo o tome da su sineasti različitih poetika oduvek nepogrešivo prepoznavali ova dragocena svojstva džeza.

MILEN ALEMPIJEVIĆ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

MILEN ALEMPIJEVIĆ (1965), pisac, autor desetak knjiga različitih žanrova iz oblasti beletristike. Autor knjige eseja o animiranom filmu “Umetnost preterivanja: Beleške jednog gledaoca” (Ludibundus, 2014). Multimedijalno predavanje “Džez i animirani film” održao na nekoliko evropskih međunarodnih festivala animacije. Priredio dvobroj 183-184 časopisa za umetnost i kulturu Gradac posvećen džezu (2012). Piše o filmu, džezu i animaciji za dnevne listove i kulturnu periodiku. Radi u Domu kulture u Čačku na mestu urednika Filmskog i video programa i kao umetnički direktor Međunarodnog festivala animacije ANIMANIMA.