[Radionica 1]

MILENA JANČURIĆ / GUSTAVO D’AMICO / EHUD ETTUN

Milena, Gustavo i Ehud će se na radionici baviti temom Slobodne improvizacije (free ismprovisation), iz različitih uglova: Improvizacija kao komunikacija, slušanje, inspiracija i kreacija. Sa učenicima će razmenjivati mišljenja o muzici i improvizaciji, uključujući primere kako njujorškog tako i brazilskog i izraelskog jazza.

Biografije voditelja ove radinice videti u Glavnom programu!

Prijavu za radionicu 1 možete popuniti OVDE

[Radionica 2]

JURE PUKL / DANIEL NÖESIG QUINTET

Feat. TZUMO ARPAD / JOSH GINSBURG / GREGORY HUTCHINSON

ed_20160310_7767apx25

Majstorski kurs će biti otvoren za sve koji žele da čuju savete, i upoznaju se sa novim pristupima i tradicionalnim načinima sviranja da bi postali bolji izvođači. Muzičari treba da ponesu svoje instrumente i biće podsticani da sviraju. Članovi kvinteta će im davati instrukcije i komentare o tome šta da rade, kako da promene „svoj način razmišljanja” dok sviraju i oslobode se svih strahova i preispitivanja.

Biografije voditelja ove radinice videti u Glavnom programu!

Prijavu za radionicu 2 možete popuniti OVDE