Voditelji radionice

Žarko Sebić  Renata Koler • BORIS HLOŽAN TRIO

BORIS HLOŽAN TRIO

Boris Hložan, gitara Denis Žiško, truba • Kosta Vukašinović, trombon

10298684_10205148519009653_158246842485564805_n

Muzička radionica ,,Zvučni snop“ radi u okviru škole SOŠO ,,Milan Petrović“ iz Novog Sada od 2012 godine. Delovanje radionice je bazirano na korišćenju specijalnih muzičkih uređaja namenjenih osobama sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom. Osnovni cilj i svrha radionice je rehabilitacija i edukacija ove populacije kroz aktivno učešće u javnom kulturnom životu i njihova pozitivna integracija u širu društvenu zajednicu. Radionica je do sada ostvarila neke veoma zapažene nastupe i učešća na raznim društvenim manifestacijama i festivalima u zemlji i inostranstvu.