Humanitarnog karaktera

Učestvuju

Deca koja pohađaju El Sistema program

Jazz muzičari

Nemanja Mihailović, glas • Boris Hložan, gitara • Milan Jančurić, saksofon • Nemanja Milošev, klavir

Voditelji radionice

prof. Maja Vukobrat • Una Gašparović

Radionica El Sistemа

el sistema  „El Sistemа“ je vizionarski globalni projekat koji je u Srbiji podržan od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije, Nacionalne komisije za Unesco i Vladine kancelarije za socijalno uključivanje (SIPRU) koji, kao novi model socijalne promene, kroz muziku menja život dece kojoj su uskraćene osnovne životne mogućnosti. El Sistema, koristi muziku kao alat za društvenu inkluziju i obuhvata četiri miliona dece i mladih širom sveta. Zbog svoje dugotrajnosti i efikasnosti proglašen je od strane Unesca za najuspešniji socijalno inkluzivni program u svetu.

U Srbiji program sprovodi Music Art Project u šest gradova i obuhvata 250 dece iz srednjih i nižih društvenih slojeva, ali je program okrenut najviše ka deci sa margina društva.

Muzičke radionice El Sistema se organizuju u okviru saradnje Kulturnog centra Novog Sada i Centra za socijalni rad Novog Sada čiji štićenici su polaznici ovih radionica.