Srpsko narodno pozorište, 12 - 15. novembar 2008..
GLAVNI KONCERTNI PROGRAM
Srpsko narodno pozorište - Velika sala - od 20:00h
  .sreda, 12. novembar 2008.
 
EAST AFFAIR
ELDAD TARMU JAZZ ENSEMBLE
JAMES CARTER QUINTET
 
  .petak, 14. novembar 2008.
 
NUKeLEUS
BLAZIN’ QUARTET
TAKE 6
 
.K u l t u r n i...c e n t a r...N o v o g...S a d a
N O V O S A D S K I...J A Z Z...F E S T I V A L...2 0 0 8..